Komunikat
Opublikowano:
17 grudnia 2021

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 1285/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki

ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.