EBI
Opublikowano:
21 lipca 2022

(10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 10/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO