ESPI
Opublikowano:
1 lipca 2022

(12/2022) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 12/2022

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Piotr Międlar, posiadający 3.121.300 (trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) głosów, co stanowiło 100,00 % ogólnej liczby głosów na WZ i 20,01 % głosów ogółem w Spółce.