ESPI
Opublikowano:
28 lipca 2022

(14/2022) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący z plikiem 14/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku otrzymał od dwóch akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie progu określonego w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienia”).

Treść Zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.