ESPI
Opublikowano:
1 sierpnia 2022

(15/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący z plikiem 15/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 01 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.