ESPI
Opublikowano:
3 sierpnia 2022

(16/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący z plikiem 16/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, że w dniu 02 sierpnia 2022 roku otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie progu określonego w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”).