ESPI
Opublikowano:
5 sierpnia 2022

(17/2022) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący z plikiem 17/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 04 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.