ESPI
Opublikowano:
17 lutego 2022

(3/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 lutego 2022 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.