ESPI
Opublikowano:
30 stycznia 2023

(3/2023) Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r.

Raport bieżący 3/2023

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 stycznia 2023 roku („NWZ”) i posiadających co najmniej 5% w głosach na tym NWZ:

1. Linder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i około 26,01% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.