EBI
Opublikowano:
30 stycznia 2023

(4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

Raport Bieżący nr 4/2023

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki – Wiktora Kwaska oraz Alicji Kijek, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.

W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej, tj. Włodzimierz Retelski oraz Jan Hambura.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.