ESPI
Opublikowano:
7 marca 2023

(5/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 marca 2023r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Jana Hambury o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.