ESPI
Opublikowano:
10 marca 2023

(6/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 6/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Linder Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.