EBI
Opublikowano:
6 kwietnia 2023

(8/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 8/2023

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż dnia 06.04.2023r. zawarł z INC S.A. z s. w Poznaniu umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji nowych emisji serii E i F.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”