EBI
Opublikowano:
31 maja 2022

(6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 6/2022

Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Radosław Chorabik, Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c. przy ul. Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO