EBI
Opublikowano:
22 czerwca 2022

(7/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO

Raport Bieżący nr 7/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 604/2022 w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia.

Nałożenie kary upomnienia związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku 2021 z uwagi na nieprzekazanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021 w terminie wynikającym z postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO .

Emitent dnia 22 marca 2022 roku w raporcie EBI 4/2022 informował o tym zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Opóźnienie kilkugodzinne wynikało z przyczyn technicznych i niezależnych od Emitenta.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do podobnych opóźnień w przyszłości.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.