ESPI
Opublikowano:
8 grudnia 2022

(28/2022) Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii F

Raport bieżący 28/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 z dnia 13 listopada 2022 r., ESPI nr 24/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. oraz ESPI nr 27/2022 z dnia 29.11.2022r. informuje, że w dniu 08.12.2022r., na stronie internetowej Spółki w zakładce „Oferta Publiczna” oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Dom Maklerski INC S.A., tj. www.dminc.pl, opublikowane zostało Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną do 40.950.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.