Komunikaty EBI

DataTypTytuł
24 listopada 2022EBI

(17/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Więcej →
14 listopada 2022EBI

(16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(14/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(15/2022) Wejście w życie uchwały nr 4/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. NWZ One Solution S.A.

Więcej →
28 września 2022EBI

(13/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Więcej →
16 sierpnia 2022EBI

(12/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Więcej →
16 sierpnia 2022EBI

(11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Więcej →
21 lipca 2022EBI

(10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
20 lipca 2022EBI

(9/2022) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Więcej →
28 czerwca 2022EBI

(8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.

Więcej →