Komunikaty EBI

DataTypTytuł
30 stycznia 2023EBI

(3/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r.

Więcej →
30 stycznia 2023EBI

(4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

Więcej →
16 stycznia 2023EBI

(2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Więcej →
2 stycznia 2023EBI

(1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Więcej →
22 grudnia 2022EBI

(18/2022) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Więcej →
24 listopada 2022EBI

(17/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Więcej →
14 listopada 2022EBI

(16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(14/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(15/2022) Wejście w życie uchwały nr 4/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. NWZ One Solution S.A.

Więcej →
28 września 2022EBI

(13/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Więcej →