Komunikaty EBI

DataTypTytuł
22 czerwca 2022EBI

(7/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO

Więcej →
31 maja 2022EBI

(6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
13 maja 2022EBI

(5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Więcej →
22 marca 2022EBI

(3/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok 2021

Więcej →
22 marca 2022EBI

(4/2022) Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Więcej →
21 marca 2022EBI

(2/2022) Raport roczny za rok 2021

Więcej →
12 stycznia 2022EBI

(1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Więcej →
21 grudnia 2021EBI

(1/2021) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Więcej →