Komunikaty EBI

DataTypTytuł
16 sierpnia 2022EBI

(12/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Więcej →
16 sierpnia 2022EBI

(11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Więcej →
21 lipca 2022EBI

(10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
20 lipca 2022EBI

(9/2022) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Więcej →
28 czerwca 2022EBI

(8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.

Więcej →
22 czerwca 2022EBI

(7/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO

Więcej →
31 maja 2022EBI

(6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
13 maja 2022EBI

(5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Więcej →
22 marca 2022EBI

(3/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok 2021

Więcej →
22 marca 2022EBI

(4/2022) Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Więcej →